És akkor kinyílt Pandora szelencéje...

Háború, gazdasági válság, viszályok és még mi minden éri manapság az embert - nem győzzük kapkodni a fejünket. A remény meg... mondják, hogy az hal meg utoljára, de az egyszeri ember inkább érzi azt, hogy talán nincs is, a sok szarból már az életben nem keveredik ki. Pandora szelencéje kinyílt, és sajnos rosszkor zárult be. 

Rosszkor, mert miután minden gonoszság megszökött belőle, a csodaszép lány épp azelőtt zárta vissza ijedtében, mielőtt a remény is elillant volna, így az maradt a dobozban, az emberek pedig a kilátástalanságban

De kicsoda Pandora? 

A görög mitólógia szerint Zeusz parancsára, Hephaisztosz hozta létre földből az első nőt a Földön. Szépsége Afrodité szépségével vetekedett, okos volt, mint Hermész és Pallasz Athéné ruháiban járt. Pandora elragadó volt, s bár erkölcsi szempontból nem állt túl stabil lábakon, istenek és emberek is a csodájára jártak. Ám teremtése nem a főisten emberszeretete és önzetlensége miatt történt meg - ez gondolom, senkit nem lep meg. Ritka az az isten, akinek valóban fontosak az emberek...

Előzmények

Kronosz után az istenek trónjára Zeusz ült, s mikor viszály keletkezett közte és az emberek között, a vitában Prométheusz az emberek mellé állt, és megpróbálta arra tanítani őket, hogyan álljanak ellent Zeusznak. Azt mondta nekik, hogy az új főisten hataloméhes és mindent magának akar, ezért nem tudnak majd annyi állatot tenyészteni és tartani, amennyi neki áldozatként elég lenne. Hogy az emberek ne járjanak rosszul, ravasz cselt eszelt ki: levágott egy ökröt, melynek húsát bőr alá, csontjait viszont a zsírja, a háj alá rejtette, majd azt mondta Zeusznak: „Válaszd ki, Zeusz osztályrészedet, és jövőre is mindig az legyen a részed, amelyre kezed most ráteszed." Zeusz gyorsan cselekedett, de a háj felé nyúlt, emiatt a főisten iszonyatos haragra gerjedt, elvette hát az emberektől a tüzet, ám Promtheusz azt visszalopta. Ezért villámmal sújtotta halálra Zeusz, testét a Kaukázus hegyére vitette Hermésszel, hogy ott egy keselyű tépje ki a szívét.

De ez sem volt számára megfelelő elégtétel, különösen, mert Prométheusz, a halott titán hátrahagyta az emberek megsegítésére testvérét, Epimétheuszt azzal, hogy ő őrizze onnantól a szelencét, mely minden gonoszságot és bajt tartalmaz, az embereknek pedig meghagyta, hogy semmit ne fogadjank el az istenektől.

Forrás: Shutterstock

Zeusz terve beválik

A bosszúálló isten igencsak szerette volna a ládika tartalmát az emberekre szabadítani, ezért kieszelt egy tervet: létrehozta Pandorát, akinek testét Héphaisztosz agyagból formálta meg, Athéné saját ruháiba öltöztette őt, Hermész pedig adott neki irigységet és rábeszélőképességet, hogy sikeresen be tudja csapni a halandókat. Ekkora Zeusz az istenek elé vitte a nőt, akik el voltak ragadtatva csodálatos szépségétől. Ezután az emberekhez ment vele, ahol ajándékként ajánlotta fel Pandorát, aki - ígérete szerint - a sokat szenvedő népet felvidítja majd a sok munka után. Azt mondta nekik, hogy a halhatatlan istenek megszánták őket, mert senkijük nincs, ezért mindannyiuk ajándékaként küldik nekik Pandorát, a nőt, akinek neve pontosan azt  is jelenti, hogy "mindnyájuk ajándéka"

Epiméthemeusz megfeledkezett testvére figyelmeztetéséről, elfogadta az ajándékot, hiszen őt és az embereket is épp annyira elbűvölte a nő szépsége és bája, mint korábban az isteneket. Örültek az ajándéknak, de örömük nem tartott sokáig. 

A szelence kinyílik

A bajt, betegségeket, viszályokat és háborút, lopást, csalást rejtő szelence Epimétheusz házának küszöbén állt, amikor Pandora megpillantotta azt. Kíváncsiságának nem állt ellent, kinyitotta a kis dobozt, és akkor megtörtént a baj. Minden gonoszság, melyet addig az emberek nem ismertek, rájuk szabadult. A nő észlelve, hogy gond van, gyorsan bezárta a szelencét, de a rémségek akkor már elszabadultak, csupán a reménységet zárta vissza, mely azóta is ott lapul

Ezért sújtja annyi átok és baj az embereket azóta is, és ezért vesztették el a reményt, mely talán vigaszt nyújthatna a sok bajban, amit Pandora szabadított ránk. Legalábbis a mitológia szerint... 

Nyitókép: Shutterstock