Csinszka szerelmi élete Ady után...

Bár Csinszkának Ady halála után is voltak férfiak az életében, nevét mégis egyértelműen a költőhöz kapcsoljuk. Hiszen oly sok mindenben volt hatással az életére, többek között általa ismerte meg későbbi férjét is.

De a költő más szempontból is befolyásolta Csinszka jövőbeli szerelmi életét. Azt ugyan nem tudjuk, hogy éltek-e nemi életet, hiszen a költő köztudottan rossz egészségi állapotban volt, ám a lehetősége, hogy az asszony esetleg szifiliszes lehet, rányomta a bélyegét későbbi kapcsolataira.

Forrás: Wikipedia

Kapcsolatuk minőségéről azonban más is árulkodik. Tabéry Géza, Csinszka első lovagja egyszer félrevonta a fiatalasszonyt, és megkérdezte: "Boldog vagy?" A nő sietve felelt: "Nappal igen..."

Igyekezett mindig nagynevű művészekhez tartozni

Az biztos, hogy Csinszka még férjes asszonyként szemelte ki magának Ady kortársát és egyben barátját, Babits Mihályt. Már a gyászév ideje alatt is olyan levelekkel ostromolta a költőt, amelyekből egyértelműen kiderült, hogy személyében képzeli el a leendő hitvesét. A barátinál intimebb hangvételű megszólításokat és szófordulatokat használt irományaiban: "(...) fölszaladok és megcsókolom a kezedet drága Mis. királyfi."

Azt tehát biztosan tudjuk, hogy próbálta elcsábítani Babitsot, abban azonban, hogy a köztük folyó évődésből végül lett-e testi kapcsolat vagy az érintkezés kimerült a versekben, levelekben és beszélgetésekben, nem lehetünk biztosak. Utóbbi se lenne meglepő, ugyanis a költő betegesen félt a vérbajtól, így valószínű, hogy Ady özvegyének közeledését  csak versekkel viszonozta. Emellett Tanner Ilona (Babits későbbi felesége) véleménye szerint, Babits Mihály félt volna Ady helyébe lépni. Ami nem is csoda, ha ismerjük "Aki helyemre áll majd" című versének sorait:

"Átkozott legyen az,

Aki helyemre áll majd,

Ínyére méreg hulljon,

Két szeme megvakuljon."

Forrás: Wikipedia

Inspiráló múzsa lett - és csapnivaló feleség

Babits hosszadalmas tépelődése kifárasztotta az özvegyet, így Márffy Ödönt, a jónevű festőt választotta férjéül. A művész Ady halála után másfél évvel feleségül is vette Csinszkát. A kapcsolatuk külső szemlélő számára ellentmondásosnak tűnhetett: egyesek szerint a nő nem szerette a festőt, hiszen a házasságuk alatt többször is mély érzelmi - és olykor talán nem csak érzelmi - viszonyt ápolt más férfiakkal is. Érdekes módon csak a nála jóval idősebb urak vonzották.

Márffy azonban nem törődött az asszony szeszélyével, szemet hunyt az öregurak iránti kislányos lelkesedése felett. Mert bár feleségnek korántsem volt kiváló, múzsának és modellnek azonban annál inkább, és ez kifejezetten jót tett férje festészetének. Nem véletlen, hogy a festő Csinszka-korszaknak nevezte a 14 évig tartó házasságuk időszakát.

Csinszka valóban öngyilkos lett?

Halálának oka máig nem egyértelmű. A legismertebb, a Pesti Naplóban megjelent jelentés szerint agyvérzést kapott egy vacsorán. Ám egy másik levél kapcsán egyéb lehetséges okok is felmerültek. Eszerint Csinszka nem természetes halállal halt meg, hanem megmérgezte magát. Állítólag szerelmes volt egy biztosítási vezértitkárba, aki időközben elhidegült tőle - ezért követte el végzetes tettét. A gondnok állítása szerint Márffynak a rendőri sajtóiroda akkori vezetője segítségével sikerült elintéznie, hogy ez az ügy ne kerüljön a nyilvánosság elé... Állítólag.

Csinszka Ady és Babits által vált ismertté, mégis örökké az árnyékukban élt. Hiába tervezett borítót egy Ady kötethez, készített portréképeket, vagy írt verseket. Hiszen ilyen kvalitású művészek mellett nem tudott igazán kiemelkedni...

Nyitókép: Origo

Ezek is érdekelhetnek