Bibliai bűnügy: Zsuzsanna és a vének

A mai kor emberének Zsuzsanna és a vének bibliai története talán csak annyit mond, hogy a vének meglestek egy nőcit fürdőzés közben. Pedig nem véletlen, hogy kezdetektől fogva a művészek kiemelt témája a szépséges Zsuzsanna története!

Röviden összefoglalom, hogy a Dániel próféta könyvében, az emberiség egyik elsőként leírt és ábrázolt bűnügye miről is szól:

Jeruzsálem lerombolása után a zsidó előkelőség, a mesteremberek és a lakosság egy része babiloni fogságba került. Az előkelőségek gyorsan alkalmazkodtak az ottani viszonyokhoz. Így élt hatalmas birtokán a gazdag és befolyásos Jojakim is, híresen szép feleségével, Zsuzsannával.

Az elbeszélésbeli két öreg a vének tanácsának bírái voltak, akik különböző jogi ügyekben adtak tanácsot a házigazdának, így bejáratosak voltak a házába. A két férfi titokban, mohó sóvárgással csodálta Jojakim gyönyörű feleségét.

Forrás: Origo

Egy forró napon a két kukkoló megint akcióban volt: Zsuzsanna a szokott időben megjelent két szolgálólány kíséretében, fürdeni akart. Személyzetét illóolajakért visszaküldte a házba, ezt használták ki a "vének": a vágytól hajtva előléptek búvóhelyükről, és felszólították Zsuzsannát, hogy szeretkezzen velük!

Mert ha nem engedelmeskedik - zsarolták -, akkor világgá kürtölik, hogy egy fiatal férfival látták bujálkodni.

Az asszonyt azonban ez nem riasztotta vissza attól, hogy foggal-körömmel védekezzen és segítségért kiáltson. A következő napon a "vének" betartották fenyegetésüket: feljelentették Zsuzsannát, állítva, hogy látták a kertben szeretkezni.

Forrás: Origo

A két aljas férfi rágalmazására Zsuzsannát házasságtörés miatt halálra ítélték. A történtekről és az asszony elkeseredett kétségbeeséséről tudomást szerzett Dániel (a sztori írója) és nagyon határozottan felemelte szavát az elhamarkodott ítélet ellen.

Felszólította a bírákat: szolgáltassanak bizonyítékot!A tanácstalanság láttán szavait tettek követték, különválasztotta a két vádaskodót, és egyenként hallgatta ki őket. Az egyszerű kérdésre, hogy melyik fa alatt lepleződtek le a szerelmesek, az egyik azt felelte, hogy a cédrus, a másik pedig azt, hogy a bükk alatt. A két különböző válasz bizonyította Zsuzsanna ártatlanságát. Így fordult a kocka, és - a mózesi törvények szerint - a két öreg kapta a halálbüntetést!

A Zsuzsanna és a vének ikonográfiája a művészetek hosszú életű témái közé tartozik, aminek újabb és újabb interpretációival a kora keresztény kor óta a mai napig folyamatosan találkozhatunk.

Forrás: Origo

Zsuzsanna történetének értelmezése jelentős változáson megy át már a korai reneszánsztól kezdve: a középkor síkszerű megjelenítését felváltotta a perspektivikus ábrázolás, és ettől kezdve használják a fürdőjelenetet a teológiai kontextustól függetlenítve önálló táblaképként.

Nem utolsósorban, a magángyűjtők igényére Zsuzsanna alakja érzéki aktfiguraként kerül az érdeklődés középpontjába: Lorenzo Lotto kezdte a sort a fürdőző Zsuzsannáról festett önálló táblaképével.

Forrás: Origo

Itt valamelyest gellert kap a történet, hiszen azzal, hogy a művészek ábrázolásukkal Zsuzsanna meztelenségére és érzékiségére fektetik a hangsúlyt, a tartalmi súlypont is megváltozik. Így lesz a festményeken a jámbor, istenfélő, ártatlan erkölcsi ideálból, kacér csábító, vagy uram bocsá' akár pénzen vehető végzet asszonya, aki romlásba viszi a férfiakat...

Pedig a bibliai történet erkölcsi példája nagyon fontos, hiszen a gonosz elnyeri méltó büntetését! Az ártatlan pedig ugyan besározva, de mégis erkölcsi győztesként kerül ki a történetből. A néző, olvasó katarzis élményt él át. A bibliának ezt a részletét még a szigorú reformátor, Luther Márton is annyira lényegesnek ítélte meg, hogy híveinek okulásként olvasásra ajánlotta!

Eltekintve vallási jelentésétől a Zsuzsanna és a vének története az igazságszolgáltatás fejlődésében is iránymutató, mivel a mai napig használt fontos alapelv, a független tanúmeghallgatás fontosságát példázza. A képzőművészetben a legjelentősebb festőktől kezdve számtalan művész előszeretettel vette elő a témát. Ebben persze ismét jelentős szerepet játszott az a tény, hogy a bibliai motívum legitim lehetőséget biztosított az aktábrázoláshoz.

Nyitókép: Origo

    Ezt olvastad már?